Mielikuva koripallon tulevaisuudesta on vahvasti positiivishenkinen ja lajin kasvumahdollisuuksiin uskova, kertoo Suomen Koripalloliiton tekemä aivoriihi.

Koripalloliitto kartoitti sidosryhmiensä toiveita ja ajatuksia koripallon tulevaisuudesta verkkoaivoriihessä syksyllä 2019. Verkkoaivoriihen tarkoituksena oli tarjota kaikille koripallosta kiinnostuneille ja myös lajia seuraamattomille mahdollisuus toiminnan kehittämiseen. Verkkoaivoriiheen saatiin 1144 osallistumista ympäri Suomen.

Kohti positiivista tulevaisuutta

Tulevaisuuskuvassa korostuvat selkeästi yhteisöllisyys ja iloinen yhdessä tekeminen lajin ja toiminnan vahvuuksina. Ilo ja innostus näkyy kohtaamisissa kentällä ja sen ulkopuolella, Suomessa ja maailmalla. Koripalloa pidetään kaikille sopivana ja helposti lähestyttävänä lajina, jonka kasvun eteen ollaan valmiita tekemään töitä.

– Yhdessä, iloisesti, monipuolisesti liikkuen jaetaan onnistumiset ja yhdessä ratkotaan haasteet. Tähän joukkoon saa kaikki tulla mukaan ja tulokkaat otetaan ilolla vastaan oppimaan uutta, eräs seuratoimija kommentoi Koripalloliiton kotisivujen mukaan.

Kehityskohteitakin löydettiin. Runsaastikin.

Laaja kirjo toimenpide-ehdotuksia

Toimia koripallon parhaan mahdollisen aseman saavuttamiseksi ideoitiin laajasti ja yksityiskohtaisesti. Tärkeänä nähdään harrastajamäärien lisääminen paitsi junioritoimintaan panostamalla mutta myös mahdollistamalla ”myöhäisheränneiden” mukaantulo kaiken ikäisenä.

Paljon puhuttaneita kokonaisuuksia ovat myös sekä harraste- että kilpapelaamisen kehittäminen ja erilaisten korispolkujen arvostus. Huomiota toivotaan kiinnitettävän erityisesti nivelvaiheisiin niin, että huiput pääsevät ponnistamaan eteenpäin ja muiden pelit jatkuvat halutulla tasolla.

Suotuisat olosuhteet pelipaikkoineen ja maltillisine kustannuksineen varmistavat saavutettavuuden jokaiselle, ja systemaattinen yhteistyö kuntien ja yritysten kanssa näiden edistämiseksi on osallistujien mielestä tarpeen. Myös toimia lajin näkyvyyden lisäämiseksi ideoitiin laajasti ja yksityiskohtaisesti.

Osallistujat tiedostavat, että tulevaisuuden konkreettiset toimenpiteet tulee miettiä tarkkaan.

Monipuolinen osallistujaprofiili tuo monipuolisen näkemyksen

Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara on tyytyväinen aktiiviseen osallistumiseen sekä osallistujamäärään. Aivoriihen tulokset tukevat myös niitä painotuksia, jotka ovat viime aikoina olleet esillä.

Osallistujista 706 oli miehiä ja 411 naisia. Helsinkiläiset vastaajat olivat enemmistössä 223 osallistumisella, mutta osallistujia tavoitettiin ympäri Suomen.

Neljä suurinta osallistujaryhmää roolin mukaan olivat koripalloa harrastavan vanhemmat, valmentajat/ohjaajat ja valmennustiimin jäsenet, kilpapelaajat ja harrastepelaajat.

Aivoriihen tuloksia hyödynnetään Koripalloliiton ja seurojen toiminnan kehittämisessä.

– Kerätty aineisto on kattava ja valtavan arvokas. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Nyt on tarkemman analyysin paikka. Teemme sitä alkuvuodesta ja palaamme johtopäätösten kanssa kevään aikana, kertoo Tammivaara.